Manuál - návod pro Beurer MS 01Beurer MS 01

Návod k obsluze pro Beurer MS 01 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Beurer MS 01

Ukázka části manuálu pro Beurer MS 01 velikost návodu 1.58 MB

postavte váhy na rovný, pevný podklad; pevná plocha k stání je předpokladem pro správné měření.Měli byste váhy chránit před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými výkyvy teplot a neskladovat je v blízkosti tepelných zdrojů (sporák, topení).Opravy může vykonávat pouze zákaznický servis firmy Korona nebo autorizovaní prodejci.–Čištění: Váhy můžete čistit pomocí navlhčeného had-říku, na který můžete dle potřeby nanést malé množ-ství mycího prostředku. Nikdy neponořujte váhy do vody. Nikdy je také neoplachujte pod tekoucí vodou. Nepoužívejte žádné agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.Uložení: Nepokládejte na váhy žádné předměty, pokud se nepoužívají.Váhy nejsou určené pro komerční použití.Odstraňte případné zabezpečení pro dopravu.Nestoupejte z jedné strany na samý okraj váhy: nebezpečí převrhnutí!Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí!