Manuál - návod pro Beurer GS 58Beurer GS 58

Návod k obsluze pro Beurer GS 58 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Beurer GS 58

Ukázka části manuálu pro Beurer GS 58 velikost návodu 3.36 MB

Čištění: Váhy můžete čistit pomocí navlhčeného had-říku, na který můžete dle potřeby nanést malé množ-ství mycího prostředku. Nikdy neponořujte váhy do vody. Nikdy je také neoplachujte pod tekoucí vodou.•Váhu chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemi-káliemi, silnými teplotními výkyvy, elektromagnetic-kými poli a blízkými tepelnými zdroji.•Nestoupejte z jedné strany na samý okraj váhy: nebezpečí převrhnutí!•Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí!•Není určeno pro komerční použití.•Pokud budete mít další dotazy k používání našich přístrojů, obráťte sa prosím na Vašeho prodejce nebo na zákaznický servis. •Před každou reklamací nejdříve zkontrolujte baterie a případně je vyměňte.•Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní obchodníci.