Manuál - návod pro Beurer GS 51 XXLBeurer GS 51 XXL

Návod k obsluze pro Beurer GS 51 XXL se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Beurer GS 51 XXL

Ukázka části manuálu pro Beurer GS 51 XXL velikost návodu 2.12 MB

Čištění: Váhy můžete čistit pomocí navlhčeného had-říku, na který můžete dle potřeby nanést malé množ-ství mycího prostředku. Nikdy neponořujte váhy do vody. Nikdy je také neoplachujte pod tekoucí vodou.•Váhu chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemi-káliemi, silnými teplotními výkyvy, elektromagnetic-kými poli a blízkými tepelnými zdroji.•Nestoupejte z jedné strany na samý okraj váhy: nebezpečí převrhnutí!•Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí!•Není určeno pro komerční použití.•Pokud budete mít další dotazy k používání našich přístrojů, obráťte sa prosím na Vašeho prodejce nebo na zákaznický servis. •Před každou reklamací nejdříve zkontrolujte baterie a případně je vyměňte.