Manuál - návod pro Beko DFN 6632Myčka na nádobí Beko DFN 6632

Návod k obsluze pro Beko DFN 6632 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Beko DFN 6632

Ukázka části manuálu pro Beko DFN 6632 velikost návodu 6.18 MB

Používejte spotřebič v domácnosti pouze k mytí nádobí.• Nepoužívejte v myčce chemická rozpouštědla, hrozí nebezpečí výbuchu.• Tento spotřebič nemají používat osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo s nedostatekem zkušeností a znalostí, pokud nemají dohled nebo pokyny ohledně používání spotřebiče ze strany osoby odpovědné za jejich bezpečnost