Manuál - návod pro Beko BNO 61 IBeko BNO 61 I

Návod k obsluze pro Beko BNO 61 I se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Beko BNO 61 I

Ukázka části manuálu pro Beko BNO 61 I velikost návodu 2.73 MB

Operace spojené s montáží a elektrická napojení musí být provedeny pouze odborným personálem. • Používat ochranné rukavice pro provádění operací montáže. • Elektrické zapojení: - Zařízení je vyrobeno v II. třídě, a proto žádný vodič nesmí být uzemněn. Po instalaci zařízení musí být zástrčka snadno přístupná. V případě, že je zařízení vybaveno kabelem bez zástrčky, je pro jeho připojení do elektrického rozvodu třeba mezi zařízení a elektrický rozvod zapojit omnipolární stykač s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm, navržený pro příslušnou zátěž a odpovídající platným normám. - Napojení k elektrické síti musí být provedeno následovně: HNĚDÁ = L vodič MODRÁ = N neutrální vodič. • Minimální vzdálenost mezi opěrnou plochou varných nádob na varném zažízení a nejnižším bodem kuchyňského krytu musí být alespoň 65 cm. Vývod odsavače nesmí být napojen na vývod, ve kterém cirkuluje teplý vzduch, nebo který je používán k odvádění kouře ze zařízení napájených jinou energií než elektrickou. - V případě montáže přístroje ve verzi odsávače je třeba připravit otvor k evakuaci vzduchu