Manuál - návod pro Barkan E302Barkan E302

Návod k obsluze pro Barkan E302 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Barkan E302

Ukázka části manuálu pro Barkan E302 velikost návodu 3.70 MB

Poloha a výška instalovaného výrobku –výrobek umístěte na takové místo, kde nemůže při nárazu dojít ke zranění. Neinstalujte ho na místa, pod nimiž se běžně prochází, ani nad postele či židle.3. Zamezte dětem nebo případným přihlížejícím vstup do prostoru, kde je výrobek instalován.4. Připevnění šroubů a matic –Opatrně utáhněte všechny šrouby o průměru 6mm/ ¼ palců nebo menším tak, aby nemohlo dojít k rozbití výrobku.5. Kontrola pevnosti instalace –Po připevnění držáku/police ke zdi nebo ke stropu učiňte zátěžový test popsaný v pokynech pro montování.6. Kontrola důkladnosti upevnění elektrických spotřebičů k držáku –Po umístění vašeho spotřebiče se ujistěte, že je řádně a bezpečně (podle instrukcí) upevněn a je vyloučeno jeho uvolnění nebo jeho pád. Nejste-li si důkladností jeho připevnění k držáku jisti, obraťte se na obchod, ve kterém byl výrobek zakoupen, nebo navštivte naše webové stránky na adrese www.barkanmounts.com a vyhledejte rubriku FAQ (časté dotazy) nebo nás prostřednictvím těchto stránek kontaktujte.