Manuál - návod pro Babymoov Expert CareBabymoov Expert Care

Návod k obsluze pro Babymoov Expert Care se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Babymoov Expert Care

Ukázka části manuálu pro Babymoov Expert Care velikost návodu 5.79 MB

Dětskou chůvičku Expert Care nelze považovat za zdravotnický přístroj. Spolu s užíváním přístroje ExpertCare se důrazně doporučuje, aby dítě pravidelně přímo kontrolovala zodpovědná dospělá osoba. Nedonošenénebo jinak ohrožené děti by měly být pod dohledem dětského lékaře či zdravotnického personálu. - Nikdy neodcházejte od svého dítěte mimo dům ani na krátkou chvíli.- Nedobíjejte jiné než dobíjecí baterie;- Dobíjecí baterie je třeba před dobíjením vyjmout z přístroje;- Různé typy baterií: Doporučuje se nekombinovat baterie nové a použité, případně baterie dobíjecí a jiné;- Dobíjecí baterie je třeba dobíjet pod dohledem dospělé osoby;- Baterie je třeba vkládat se správnou polaritou (+/-); - Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout; - Napájecí svorky se nesmí zkratovat. - V přijímači vždy používejte dodaný akupack. Pokud je poškozen, musí jej vyměnit výrobce, poprodejníservis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předešlo případným rizikům.- Pro zajištění co nejlepšího provozu vaší dětské chůvičky a omezení případného rušení doporučujemenezapojovat do stejné zásuvky jako chůvičku žádné další elektrické spotřebiče. (Nepoužívejte rozdvojky)