Manuál - návod pro Babymoov Easy CareBabymoov Easy Care

Návod k obsluze pro Babymoov Easy Care se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Babymoov Easy Care

Ukázka části manuálu pro Babymoov Easy Care velikost návodu 2.42 MB

Dětská Babyphone Easy Care není lékařský přístroj. I když používáte dětskou Babyphone Easy Care, doporučujeme, aby dítě pravidelně kontrolovala dospělá osoba v místnosti, kde se dítě nachází. Nedonošení kojenci nebo děti s rizikovým zdravotním stavem musejí být pod kontrolou dětského lékaře nebo jiných zdravotních pracovníků. - Ani na krátkou chvíli se nevzdalujte z bytu nebo z domu, kde se nachází vaše dítě. - Nedobíjejte alkalické bateriové články. - Než začnete dobíjet akumulační baterie, vyjměte je z přístroje. - Zásadně nekombinujte nové a staré baterie nebo akumulační a alkalické baterie. - Akumulační baterie je třeba dobíjet pod dozorem dospělé osoby. - Při vkládání baterií dodržte správnou polaritu (+/-). - Vybité baterie vyjměte z přístroje. - Napájecí svorky nesmějí být zkratované. - Aby dětská chůvička správně fungovala a abyste zamezili interferencím s jinými elektrickými přístroji a spotřebiči, doporučujeme zapojovat do jedné elektrické zásuvky pouze dětskou chůvičku (nepoužívejte rozdvojku ani elektrickou přípojku s několika zástrčkami).