Manuál - návod pro AudioSonic HP-1641AudioSonic HP-1641

Návod k obsluze pro AudioSonic HP-1641 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
AudioSonic HP-1641

Ukázka části manuálu pro AudioSonic HP-1641 velikost návodu 110.48 KB

Režim párování Zajistěte, aby byla sluchátka vypnutá. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na cca 5 sekund a uvolněte ho poté, až kontrolka bliká červeně a modře. Zapnutí Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na cca 3 sekundy a uvolněte ho poté, až kontrolka bliká modře. Vypnutí • Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na cca 5 sekund dokud se sluchátka nevypnou. • Poznámka: v režimu párování se sluchátka automaticky přepnou do standby režimu, když po dobu 2 minut nedojde se spárování s nějakým zařízením. • Poznámka: když po dobu 5ti minut nedojde ke spárování, sluchátka se automaticky vypnou. Spárování s mobilním telefonem • Zajistěte, aby nebyla vzdálenost mezi sluchátky a telefonem větší než 1 metr. • Zajistěte, aby sluchátka vstoupila do režimu párování. • V telefonu zapněte funkci Bluetooth a nechte vyhledat zařízení Bluetooth. Ze seznamu vyberte "HP-164X". • Po úspěšném připojení bude modrá kontrolka na sluchátkách blikat vždy dvakrát během každých 4 sekund. Spárování s počítačem • Musíte mít počítač s funkcí Bluetooth. • Zajistěte, aby sluchátka vstoupila do režimu párování. • Na počítači zapněte funkci Bluetooth, zvolte "přidat zařízení" a vyberte "HP-164X". • Po úspěšném připojení bude modrá kontrolka na sluchátkách blikat vždy dvakrát během každých 4 sekund. • Poznámka: jakmile jsou zařízení jednou spárována, příště už není potřeba je párovat. • Poznámka: verze Bluetooth nižší než V2.1 bude vyžadovat heslo "0000". Volejte a dostávejte hovory z/do sluchátek • Přijem příchozích hovorů: stiskněte krátce multifunkční tlačítko. • Odmítnutí příchozích hovorů: stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na 2 sekundy. • Vytočení posledně volaného čísla: dvakrát rychle po sobě stiskněte multifunkční tlačítko. • Ukončení hovoru: stiskněte krátce multifunkční tlačítko. • Přepnutí hovorů: stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na 2 sekundy a uvolněte ho poté, co uslyšíte varovný signál. • Vypnutí mikrofonu: dvakrát stiskněte rychle multifunkční tlačítko během hovoru. • Ukončení vypnutí mikrofonu: dvakrát stiskněte rychle multifunkční tlačítko, když byla dříve aktivována funkce ztišení. • Hlasové vytáčení: stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na 2 sekundy a uvolněte ho poté, co uslyšíte varovný signál. • Poznámka: některé mobilní telefony nemají funkce, které jsme výše vyjmenovali.