Manuál - návod pro Atika ASP 4 NAtika ASP 4 N

Návod k obsluze pro Atika ASP 4 N se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Atika ASP 4 N

Ukázka části manuálu pro Atika ASP 4 N velikost návodu 1.67 MB

Ujistěte se, že stroj je kompletně smontován dle předpisů. Před uvedením do provozu zkontrolujte: −přípojný kabel na poškození či defekt (takové kabely nelze použít). −poškození přístroje (viz Bezpečnost práce) −že všechny šrouby jsou řádně dotaženy. −hydrauliku na únik oleje LPřipojení k síti Porovnejte napětí uvedené na typovém štítku stroje s napětím ve Vaší síti. Stroj připojte na odpovídající napětí do řádné předpisové zásuvky. Použijte kabel s dostatečným průřezem. Připojení stroje proveďte přes proudový chráničs vybavovacím proudem max. 30 mA.