Manuál - návod pro Asus K72FNotebook Asus K72F

Návod k obsluze pro Asus K72F se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Asus K72F

Ukázka části manuálu pro Asus K72F velikost návodu 2.25 MB

Chcete-li posouvat kurzorem, lehce pohybujte prstem po dotykové ploše. Nebo můžete vybranou položku přetáhnout stisknutím a podržením levého tlačítka a posunutím prstu.B.Používejte levé a pravé tlačítko jako u standardní myši.C.Posouváním špiček dvou prstů nahoru/dolů/vlevo/vpravo po dotykové ploše posouvejte okno nahoru/dolů/vlevo/vpravo.D.Klepněte dvěma prsty na dotykovou plochu. Tato akce simuluje klepnutí na kolečko myši.E.Klepněte na dotykovou plochu třemi prsty. Toto akce má stejnou funkci, jako klepnutí pravým tlačítkem myši.