Manuál - návod pro Ardo HEN083XArdo HEN083X

Návod k obsluze pro Ardo HEN083X se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Ardo HEN083X

Ukázka části manuálu pro Ardo HEN083X velikost návodu 4.90 MB

Nastavení času Po připojení k elektrické síti nebo po přerušení dodávky elektrické energie na displeji současně blikají symboly "A" a “0,00” nebo doba, která uběhla od obnovení přívodu elektrického proudu. Stiskněte a držte stisknuté po dobu několika sekud tlačítka + a – nebo pouze tlačítko MODE, dokud nezmizí symbol "A" a nerozsvítí se symbol ručního ovládání.Čas můžete nastavit pouze v případě, že tečka pod symbolem bliká.Přesný čas nemůže být správně nastavený, jestliže probíhá některý funkční program. Jestliže nastavíte čas v průběhu nějakého programu, tento program se automaticky vypne