Manuál - návod pro Alpina SF 1901Alpina SF 1901

Návod k obsluze pro Alpina SF 1901 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Alpina SF 1901

Ukázka části manuálu pro Alpina SF 1901 velikost návodu 427.97 KB

Při používání elektrických spotřebičů je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření: 1. Důkladně si přečtěte návod. 2. Ujistěte se, že napájení elektrickým proudem odpovídá napájení na štítku se jmenovitým napětím. 3. Abyste se vyvarovali elektrickému šoku, neponořujte elektrické části do vody nebo jiné tekutiny. 4. Dětem nedovolte spotřebič používat nebo si s ním hrát. 5. Pokud spotřebič nepoužíváte, nebo na něj připevňujete či odstraňujete jeho části, odpojte jej ze zásuvky. 6. Nepoužívejte poškozený elektrický kabel nebo zástrčku. 7. Pokud dojde k poškození nebo vadě, obraťte se pouze na autorizované servisní středisko. 8. Nepokládejte spotřebič na nebo do blízkosti horkých povrchů, nenechávejte jej venku. 9. Nikdy netahejte přístroj za síťový kabel. 10. Spotřebič používejte pouze pro určené použití v domácnosti.